SecureMe2

SecureMe2

SecureMe2 biedt hoogwaardige bescherming tegen cybercriminaliteit door het aanbieden van slimme technologie op een zeer toegankelijke manier. Hierdoor kunnen ook kleinere organisaties zich veel weerbaarder maken tegen de alsmaar groter wordende digitale dreiging.
SAM Cyber Alarm

SAM (Scan Analyse Manage)

Het SAM Cyber Alarm detecteert van alle aangesloten apparatuur in uw netwerk (servers, computers, printers, ip-camera’s, Internet-of-Things etc.) of het kwaadaardig gedrag vertoont. Op basis van de communicatie van een apparaat in het netwerk is met grote zekerheid vast te stellen of dit ‘normaal’ of kwaadaardig gedrag is. Zodra er een verhoogd risico geconstateerd wordt gaat er een alarm af in de vorm van een e-mail met detailinformatie. Er kunnen dan maatregelen worden getroffen om de besmetting, door bijvoorbeeld een virus of malware, weg te nemen. In het MijnSAM portaal kan in meer detail bekeken worden wat er zich afspeelt op uw netwerk.

De Europese verordening (GDPR of AVG) vereist dat organisaties de juiste maatregelen treffen om persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers veilig te stellen en misbruik hiervan te voorkomen. Detectie van kwaadaardige communicatie met het internet is dan een adequaat hulpmiddel om datalekken tegen te gaan en aan de wet te kunnen voldoen.

Meld je aan en blijf op de hoogte!