Privacy

Privacy policy

14-08-2018

Schippers IT B.V. is, onder andere, een onderzoeksbureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Schippers IT B.V. is zich bewust van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.


Verantwoordelijkheid

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of door andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden, alleen als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bij het administratief verwerken en verplicht doorgeven van uw persoonsgegevens aan derde(n), zullen wij gebruik maken van een verwerkersovereenkomst. Daardoor zijn bijvoorbeeld (toe)leveranciers via ons verplicht de regelgeving van de AVG toe te passen.


Doel

Schippers IT B.V. gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:


Welke gegevens

Schippers IT B.V. verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn:


Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie.


Opvragen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Schippers IT B.V.


Bewaring

Schippers IT B.V. bewaart uw noodzakelijke persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Ook bewaart Schippers IT B.V. uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd. Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.


Beveiliging

Schippers IT B.V. is zich als specialistisch digitaal bedrijf bewust van de mogelijke risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Schippers IT B.V. heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen en tot een minimum te beperken. Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij werken met toegangsbeveiliging zowel op ons gebouw maar ook op alle gegevensdragers. Ook maken wij gebruik van trapsgewijze autorisatieniveaus.


Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Schippers IT B.V. maakt hier gebruik van voor het inloggen bij onze webapplicatie (Helpdesk). Tevens maken we gebruik van cookies voor het voorkomen van spam via ons contact formulier.


Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken. Neem hiertoe contact op met Schippers IT B.V. Wij zullen uw vraag en/of eventueel uw klacht uiterst zorgvuldig behandelen. Mocht u niet tevreden zijn dan kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meld je aan en blijf op de hoogte!