Privacygegevens en de AVG

Privacygegevens en de AVG

De letters AVG zullen hét begrip van 2018 worden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft nu al geleid tot herbezinning in vele bedrijven over het vastleggen en het bewaren van privacygegevens. Voor de AVG geldt: meer rechten, meer plichten en ander toezicht.

Register van verwerkingen

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming. Onderdeel hiervan is dat organisaties in sommige situaties een register van verwerkingen moeten hebben. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken.

Organisaties zijn verplicht het register te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. Het register is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers. Kleinere organisaties moeten een register van verwerkingen hebben als zij voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • zij verwerken structureel gegevens, bijvoorbeeld gegevens over hun werknemers,
  • zij verwerken gegevens met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokken personen,
  • zij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst of gezondheid.

(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 17 juli 2018)