Cyber Security

Particulieren en ondernemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de digitale risico’s die ze lopen. Cyberaanvallen komen voortdurend en op grote schaal voor.

De snelheid waarmee digitale bedreigingen zich ontwikkelen is aan de orde van de dag. De onderstaande begrippen zijn een greep uit de veel voorkomende bedreigingen.

  • Malware
  • Cryptoware
  • Identiteitsfraude
  • Phishing
  • Social Engineering
  • Datalekken

Heeft u eerder te maken gehad met cybercriminaliteit, wilt u uzelf of uw organisatie preventief beveiligen tegen deze vorm van criminaliteit of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Totaaloplossing

Totaaloplossing

Heeft uw organisatie te maken met privacygevoelige informatie en wilt u deze informatie zo goed mogelijk beschermen tegen het lekken of misbruiken hiervan? Is uw organisatie afhankelijk van bepaalde bedrijfsprocessen die essentieel zijn om uw organisatie voort te zetten en wilt u de continuïteit van deze processen waarborgen? Wij kunnen u helpen met het goed en veilig inrichten en monitoren van uw IT-infrastructuur en het creëren van inzicht en bewustzijn bij u en uw personeel. Voorkom ongewenste activiteiten in uw netwerk en traceer tijdig digitale bedreigingen of afwijkend gedrag.

Datalekken

Datalekken

We spreken van een datalek wanneer gegevens van een persoon of organisatie in handen komen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Een datalek kan het gevolg van een beveiligingsprobleem zijn. In de meeste gevallen gaat het om gelekte digitale bestanden, al kunnen geprinte documenten evengoed een datalek vormen. Het verliezen van uw bedrijfstelefoon of -laptop behoort mogelijk ook tot een datalek. Om dit te voorkomen zijn er diverse praktische en technische oplossingen zoals bijvoorbeeld het toepassen van encryptie op deze apparaten.

Bij het lekken van privacygevoelige data, bewust of onbewust, bent u verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De daarbij passende maatregelen naar de toekomst toe benodigd een specifieke benadering.