Cellebrite Mobile Forensics Fundamentals

Cellebrite Mobile Forensics Fundamentals

Duur: 1 dag
Niveau: Beginner

Deze korte training is een basis introductie in Mobile Forensics. Er wordt stil gestaan bij het forensische proces en hoe er met mobiele apparaten omgegaan dient te worden bij een beslagname. Tevens wordt er gekeken naar de UFED Reader software. De cursus kan ook online gevolgd worden.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op mensen die nog niets met mobile forensics gedaan hebben en telefoons in beslag moeten gaan nemen. Hij is ook geschikt voor mensen die hun Cellebrite Certified Mobile Examiner (CCME) certificaat willen halen. Er zijn geen aanvangseisen. Aan het einde van de cursus kan de student op een forensische wijze telefoons in beslag nemen. Ook kunnen ze data bekijken in de UFED Reader. Er worden geen extracties van telefoons gemaakt.

Studiebelasting

De student is 1 dag, 8 uur, bezig met deze cursus en hoeft buiten de lesdagen geen zelfstudie toe te passen. Indien de student de cursus online doet dan is er uiteraard wel zelfstudie nodig.

Studiemateriaal

Bij een klassikale cursus worden er boeken verschaft.

Kwalificaties

Bij het behalen van de cursus wordt het CMFF-certificaat uitgereikt. Er is één toets gekoppeld aan deze cursus. Deze kan niet herkanst worden.