Cellebrite Evidence Repair Technician - Forensic

Cellebrite Evidence Repair Technician - Forensic

Duur: 5 dagen
Niveau: Expert

De CERT-F cursus is gericht op het leren van de studenten om defecte of beschadigde mobiele apparaten te kunnen herstellen ter behoeve van extractie. In deze interactieve cursus wordt er geleerd hoe belangrijke onderdelen van mobiele apparaten, en USB sticks, vervangen kunnen worden en hoe deze apparaten uit elkaar gehaald kunnen worden en weer in elkaar gezet kunnen worden. Er wordt ook uitgelegd hoe er gesoldeerd dient te worden, bijvoorbeeld om onderdelen te vervangen of repareren, hierbij kan gedacht worden aan data en oplaad aansluitingen, kapotte schermen, aan/uit knoppen, home knoppen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor technisch onderzoekers. Er zijn geen eisen aan afgeronde cursussen. Aan het einde van deze cursus kan de student zelfstandig een defecte telefoon repareren, waar nodig onderdelen vervangen en uitlezen.

Studiebelasting

De student is 5 dagen 8 uur bezig met deze cursus en hoeft buiten de lesdagen geen zelfstudie toe te passen.

Studiemateriaal

De student krijgt een lesboek die aan het einde van de cursus eigendom van de student wordt. De student dient zelf een laptop mee te nemen ten behoeve van de cursus. Schippers IT adviseert om laptops te gebruiken met minstens een Intel Core i5 (of gelijkwaardige) processor en 8GB werkgeheugen, minstens 100GB vrije opslagruimte is ook een pre.

Als onderdeel van de training ontvangen de deelnemers een speciale kit voor de cursus en een Cellebrite oefenbord ten behoeve van solderen.

Kwalificaties

Er zijn in deze cursus twee (2) examens. Als deze succesvol afgerond worden dan wordt het CERT-F-certificaat uitgereikt, indien de examens niet afgerond (of niet afgenomen) worden dan krijgt de student een bewijs van aanwezigheid.