Acelab PC-3000 Monolith Data Recovery

Duur: 1 dag
Niveau: Expert

De training is gericht op het uitlezen en analyseren van monolith gebaseerd geheugen via Acelab PC-3000 hard- en software. Er wordt lesgegeven door middel van praktijk opdrachten. In deze opdrachten wordt er gewerkt met gespecialiseerde tools voor het uitlezen van het monolith geheugen. Er wordt uitgelegd hoe de connectoren worden bereikt en hoe dit te solderen is ten behoeve van data recovery.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers die de Acelab PC-3000 Flash Data Recovery training hebben gevolgd en nog dieper op de inhoud in willen gaan. Aan het eind van de cursus weet de student op welke wijze hij monolith dient uit te lezen en beschikt de student over bovengemiddelde kennis over monolith chips.

Studiebelasting

De student is 1 dag 8 uur bezig met deze cursus en hoeft buiten de lesdagen geen zelfstudie toe te passen.

Studiemateriaal

De student krijgt een lesboek die aan het einde van de cursus eigendom van de student wordt. De student hoeft geen eigen laptop mee te nemen bij deze cursus.

Kwalificaties

Na het volgen van de training ontvangt de student een certificaat van deelname.