Acelab PC-3000 Flash Data Recovery

Duur: 5 dagen
Niveau: Expert

De training bestaat uit twee onderdelen, de PC-3000 Flash Data Recovery Advanced training en de Expert training. Gezamenlijk duurt dit 5 dagen. Gedurende de trainingen wordt er eerst stil gestaan bij wat PC-3000 is, welke verschillende geheugen chips er zijn en hoe deze uitgelezen kunnen worden. Besproken wordt het aanmaken van cases tot en met de eindanalyse en het daadwerkelijk terug halen van data. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij alle tussenstappen, en hoe en waarom deze uitgevoerd worden.

Het los solderen en prepareren van de chips voor het uitlezen zal getoond worden tijdens de training.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers die gebruik maken van de Acelab PC-3000 hard- en software en zich bezighouden met het uitlezen van flash geheugen. Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig de data van het flash geheugen terughalen, vanaf de eerste stap tot en met de uiteindelijke analyse.

Studiebelasting

De student is 5 dagen 8 uur bezig met deze cursus en hoeft buiten de lesdagen geen zelfstudie toe te passen.

Studiemateriaal

De student krijgt een lesboek die aan het einde van de cursus eigendom van de student wordt. De student hoeft geen eigen laptop mee te nemen bij deze cursus.

Kwalificaties

Na het volgen van de training ontvangt de student een certificaat van deelname.