Nieuws

Webfeed (RSS/Atom)

Detectie van een IMSI catcher (SecurCube)

Detectie van een IMSI catcher (SecurCube)

Een IMSI catcher (International Mobile Subscriber Identity) doet zich voor als een soort steunzender van het GSM-netwerk: alle mobiele telefoons in de omgeving van deze (nep)steunzender worden geforceerd om zich te ‘melden’ bij deze zender via het IMSI-nummer. De gebruiker van de telefoon merkt niets van deze (wissel)truc.

De IMSI catcher mag door opsporingsinstanties al gebruikt worden vanaf 2002. Maar criminele organisaties kunnen ook gebruik maken van een IMSI catcher. Om die te lokaliseren is er nu een detector: de SecurCube LTE IMSI Catcher Detector. Deze kan bijvoorbeeld al tijdig, een dag voor bepaalde evenementen, in de ‘protecting mode’ met signalering, ingezet worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Privacygegevens en de AVG

Privacygegevens en de AVG

De letters AVG zullen hét begrip van 2018 worden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft nu al geleid tot herbezinning in vele bedrijven over het vastleggen en het bewaren van privacygegevens. Voor de AVG geldt: meer rechten, meer plichten en ander toezicht.

Register van verwerkingen

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming. Onderdeel hiervan is dat organisaties in sommige situaties een register van verwerkingen moeten hebben. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken.

Organisaties zijn verplicht het register te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. Het register is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers. Kleinere organisaties moeten een register van verwerkingen hebben als zij voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • zij verwerken structureel gegevens, bijvoorbeeld gegevens over hun werknemers,
  • zij verwerken gegevens met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokken personen,
  • zij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst of gezondheid.

(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 17 juli 2018)


Cyber Security Audit

Cyber Security Audit

Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat op het gebied van digitale kwetsbaarheden? Of wilt u weten hoe goed uw werknemers op de hoogte zijn van de gevaren die zich afspelen op het internet? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een Cyber Security Audit door onze specialisten uit te laten voeren.

Een Cyber Security Audit is een uitgebreid onderzoek naar uw netwerk en de processen die gelden binnen uw organisatie. We voeren onder andere een controle uit in hoeverre het netwerk voldoet aan de basisprincipes van digitale beveiliging. Daarnaast voeren we een kwetsbaarheidsanalyse uit om te kijken hoe vatbaar het netwerk is voor virussen en malware. De resultaten en aanbevelingen zullen in een adviesrapportage worden beschreven en met u worden besproken. Eventuele bijzonderheden en wensen kunnen worden besproken en nemen we mee in de scan.

Heeft u eerder te maken gehad met cybercriminaliteit, wilt u uzelf of uw organisatie preventief beveiligen tegen deze vorm van criminaliteit of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Preventief beschermen

Gratis website scan

De kans is vrij groot dat uw bedrijf een website heeft. Dit is natuurlijk een goed middel om nieuwe klanten te krijgen. Helaas kan het ook minder gewenste gevolgen geven als uw website niet voldoende is beveiligd. Daarom bieden wij iedereen een gratis website scan aan.

Met een website scan wordt gekeken naar de meest voorkomende fouten en problemen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld of data versleuteld over het netwerk gaat. Dit voorkomt dat gevoelige informatie door kwaadwillende onderschept kan worden. Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijke kwetsbaarheden die we onder de loep nemen. Uiteindelijk volgt hier een klein rapport uit waar u weer verder mee kan.

Het woord gratis is ook echt gratis. Er zijn achteraf geen extra kosten die plotseling in rekening worden gebracht. Wilt u weten waar u aan toe bent? Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek waar de mogelijkheden liggen.

Meer informatie